България
"Полихем БГ" ООД  
Ул. "Първа Българска Армия" 18  
1220 София, България 
Tel.: +359 2 931 1188
X